QUINES BONIFICACIONS HI HA ACTUALMENT? - GRUP I: Descendents menors de 21 anys. - GRUP II: Descendents de 21 anys o més, cònjuge, parella estable i descendents. - Bonificacions autònoms i empresa familiar. Les bonificacions van des del 99% en les herències fins a 100.000 euros de base imposable fins al 20% el tram marginal de les de més de 36 milions. COM LES PLANTEGEN REDUIR? El document de l’executiu dibuixa escenaris per retallar aquestes bonificacions: El primer tan sols les redueix des d’un punt en les herències d’entre 100.000 i 200.000 euros fins a cinc punts en les de més de 3 milions, mentre que el quart, el més agosarat, ho fa entre dos i vint punts, deixant el tram marginal de més de 3 milions sense cap bonificació. Què passarà amb les deduccions de l’empresa familiar? Si continua tenint dubtes i vols que l’assessorin els nostre advocats, no dubti en contactar amb nosaltres, trucant al 93 875 35 20 , o bé, enviant un correu a: info@feliconsultors.com Si ja sou clients i teniu un coordinador, us trucarem. Analitzarem el vostre cas i us acompanyarem durant tot el procés.'/>

Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > ACTES I JORNADES > ALERTA: EL GOVERN DE LA GENERALITAT PROPOSA UN AUGMENT EN L’IMPOST DE SUCCESSIONS

ALERTA: EL GOVERN DE LA GENERALITAT PROPOSA UN AUGMENT EN L’IMPOST DE SUCCESSIONS

El passat 4 de setembre, El vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, va proposar un augment dels impostos de Successions i Donacions i del tram autonòmic de l'IRPF a les rendes altes, com demanaven els comuns per aconseguir el seu aval al projecte de pressupostos de la Generalitat 2019.

Proposa augmentar la progressivitat a les bases imposables de més de 3 milions d'euros reduint les seves bonificacions per recaptar anualment 83,2 milions (i que en aquest exercici es quedarien en 20,8 per la tardança a aprovar els pressupostos): queda lluny dels 475 que els comuns demanen aconseguir amb aquest impost.

QUINES BONIFICACIONS HI HA ACTUALMENT?

- GRUP I: Descendents menors de 21 anys.

- GRUP II: Descendents de 21 anys o més,
cònjuge, parella estable i descendents.

- Bonificacions autònoms i empresa familiar.
Les bonificacions van des del 99% en les herències fins a 100.000 euros de base imposable fins al 20% el tram marginal de les de més de 36 milions.

COM LES PLANTEGEN REDUIR?

El document de l’executiu dibuixa escenaris per retallar aquestes bonificacions:
El primer tan sols les redueix des d’un punt en les herències d’entre 100.000 i 200.000 euros fins a cinc punts en les de més de 3 milions, mentre que el quart, el més agosarat, ho fa entre dos i vint punts, deixant el tram marginal de més de 3 milions sense cap bonificació.

Què passarà amb les deduccions de l’empresa familiar?

Si continua tenint dubtes i vols que l’assessorin els nostre advocats, no dubti en contactar amb nosaltres, trucant al 93 875 35 20 , o bé, enviant un correu a: info@feliconsultors.com
Si ja sou clients i teniu un coordinador, us trucarem. Analitzarem el vostre cas i us acompanyarem durant tot el procés.