Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Finques

Administració de comunitats de propietaris
• Administració comptable, econòmica i control pressupostari.
• Convocatòries i assistències a les juntes ordinàries i extraordinàries de la comunitat.
• Manteniment de l’immoble: resolució d’incidències, reparacions, reformes i rehabilitacions.
• Assessorament jurídic i procediments judicials relacionats amb les comunitats de propietaris.

Consultoria tècnica i jurídica
1) Assessorament jurídic – immobiliari:

Comptem amb un equip legal especialitzat per oferir solucions en:

• Dret immobiliari: compravendes, permutes, arrendaments, contractació, expedients de domini.
• Dret successori: Herències i testaments.
• Dret administratiu: reclamacions patrimonials contra l’Administració Pública, revisions i reclamacions d’IBI i plusvàlues, subsanacions de discrepàncies cadastrals.
• Judicial: desnonaments, procediments contenciosos-administratius, reclamacions per incompliments contractuals, reclamacions de llegítima, permutes, reclamacions de quantitat, accidents de circulació i altres.
• I qualsevol gestió i reclamació relacionada amb aquests àmbits.

2) Assessorament tècnic:

És important pel bon manteniment i conservació del patrimoni comptar amb enginyers, arquitectes i industrials especialitzats. A Feliu Consultors coordinem amb aquests professionals les solucions necessàries pels nostres clients.

Entre d’altres serveis, oferim solucions en:

• Assessorament tècnic
• Compliment legal, ITE, BT, ...
• Cèdules habitabilitat
• Gestió de llicències d’obra
• Informes i dictàmens pericials
• Eficiència energètica
• Gestió de subvencions

Els nostres experts juristes poden assessorar i facilitar els tràmits legals relatius al seu immoble.

Gestió patrimonial i lloguer
El nostre objectiu és maximitzar el valor del seu patrimoni.

Oferim un servei integral d’arrendament de les seves propietats de gestió administrativa i comptable, i gestió d’incidències.

També oferim un assessorament jurídic i assessorament tècnic per a garantir el bon manteniment del patrimoni.

Compravenda i lloguers
El nostre equip de professionals l’assessora per a poder vendre i llogar el seu immoble amb la màxima seguretat.

• El nostre servei s’inicia en el moment de fixar el preu i condicions de la comercialització.
• Ens ocupem de la publicitat del seu immoble, localitzem compradors, venedors i inquilins.
• Mantenim una comunicació periòdica amb els propietaris i els assessorem, redactem i negociem els contractes de compravenda o lloguer.
• Un cop realitzada la transacció, gestionem els canvis necessaris en els subministraments dels immobles.