Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
SERVEIS
NEWSLETTER

FELIU CONSULTORS US DESITJA UN BON ANY 2021

Llegir més

MESURES URGENTS PER ESTIMULAR LA PROMOCIÓ D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL I NOVES MODALITATS D'ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER

El Decret llei s’estructura en quatre articles, una disposició derogatòria i una disposició final. El Decret llei impulsa l’habitatge de lloguer a Catalunya, regula jurídicament una nova...

Llegir més

NOVES MESURES URGENTS DE SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC, L'HOSTALERIA I EL COMERÇ I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Aquest dimecres 23 de desembre ha sigut publicat al BOE el Real Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre que fixa regulacions en matèria de: - Arrendaments de locals de negoci o Les mesures es...

Llegir més