Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER | CIRCULAR
NEWSLETTER

CIRCULAR

GUIA PER A L'ACTUACIÓ EN L'ÀMBIT LABORAL RESPECTE AL CORONAVIRUS

Benvolguts clients,

Els fem arribar la Guia per l'actuació en l'Àmbit Laboral que ha emès el Ministeri de Treball i Economia Social. En aquesta, hi trobaran una sèrie de recomanacions i concrecions que fa l'Administració, pel que fa als supòsits que es poden anar produint en les empreses per la situació en la qual ens trobem.
Moltes de les mesures que estan especificades en aquesta guia, ja formen part de l'ordenament referit a la Prevenció de Riscos Laborals, i per tant, requeriran la col•laboració amb els Serveis de Prevenció concertats que puguin tenir i amb els Comitès i Delegats de Prevenció, si els tinguessin. La guia recull també els supòsits de tancament i utilització de l'Expedient de Regulació per suspensions i opcions com el Tele-treball.

Així mateix adjuntem el document Criterio 2/2020 sobre la consideració com a Incapacitat Temporal derivada Malaltia Comú dels períodes d'aïllament preventiu soferts pels treballadors a conseqüència del Corona Virus.

Els fem saber que estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o dubte, i que les seves qüestions seran tractades integralment per tots els nostres departaments per tal de donar el millor assessorament possible, no limitant-se només a la part laboral.