Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 49 | MAIG 2020
49
NEWSLETTER

MAIG 2020

ENCARA NO HAS FET LA DECLARACIÓ DE LA RENDA DE L’EXERCICI 2019?

La situació d’excepció per la pandèmia del COVID-19 ha obligat el govern espanyol a presentar un pla de xoc econòmic per fer front a les conseqüències de la pandèmia, però aquest no preveu un ajornament dels terminis de la declaració de la Renda i Patrimoni 2019, que mantindrà l'inici de la campanya el dia 1 d'abril fins al 30 de juny.

Tanmateix, entenem que si la situació extraordinària que estem vivint s'allarga en el temps podria ser que s'acabessin adoptant mesures respecte a aquests impostos.

L'Agència Tributària ho ha considerat “especialment important" en les circumstàncies actuals derivades de la crisi sanitària del Covid-19 mantenir la Campanya de la Renda en les dates inicialment previstes perquè com més aviat millor els contribuents puguin rebre les seves devolucions, atès que el 70% de les declaracions surten a retornar i gairebé el 90% de les mateixes es presenten per Internet.
Els terminis de la presentació de la Renda i Patrimoni de l’any 2019, és el següent:
• Des de l'1 d'abril fins al 30 de juny, (ambdós inclosos) .
• En cas de domiciliació bancaria: Des de l’1 d’abril fins el 25 de juny de 2020, ambdós inclosos, excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon pagament (30 de juny de 2020).

A Feliu Consultors estem al teu costat per donar-te un cop de mà, ara més que mai!
Posis en contacte a través del correu electrònic: info@feliuconsultors.com, al telèfon general 93.875.35.20, o bé, el nou servei de WhatsApp mòbil: 686.14.61.97

Aquesta píndola informativa va anar a càrrec de la Montserrat Feliu de Feliu Consultors i la Mariona Santasusana del Grup Santasusana, els quals es va transmetre mitjançant la xarxa social Instagram a través del vídeo en directe (video Live).
Montserrat Feliu va parlar de les principals novetats de la present campanya, els beneficis fiscals que ens podem acollir en fer la Declaració de la Renda, quines en són les recomanacions, entre d'altres.

EL PASSAT 21 DE MAIG, VAM PARTICIPAR EN LES SESSIONS "UNA ESTONETA DE..." QUE ORGANITZA GRUP SANTASUSANA PER PARLAR DE LA RENDA I PATRIMONI

Aquesta píndola informativa va anar a càrrec de la Montserrat Feliu de Feliu Consultors i la Mariona Santasusana del Grup Santasusana, els quals es va transmetre mitjançant la xarxa social Instagram a través del vídeo en directe (video Live).

Montserrat Feliu va parlar de les principals novetats de la present campanya, els beneficis fiscals que ens podem acollir en fer la Declaració de la Renda, quines en són les recomanacions, entre d'altres.

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2020, DE 5 DE MAIG, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI CONCURSAL

El 7 de maig de 2020 es va publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2020, DE 5 DE MAIG, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI CONCURSAL (d'ara endavant, “TRLC”). EL TRLC entrarà en vigor l'1 de setembre de 2020 i, entre altres normes, derogarà la vigent Llei Concursal 22/2003, de 9 de juliol, i algunes de les seves disposicions addicionals i finals.

La normativa concursal passa dels 242 articles de la Llei 22/2003 als 752 d'aquest nou text refós, dividits en 3 següents llibres.

- El llibre I que està dedicat al concurs de creditors. Una de les grans diferències amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, radica en la distribució de la matèria entre els diferents títols. Així, per exemple, hi ha un títol específic sobre els òrgans del concurs, dividit en dos capítols, un dedicat al jutge del concurs i un altre a l'administració concursal.

- El llibre II, dedicat al dret preconcursal i es divideix en quatre títols independents:
i. El primer, té com a objecte la comunicació de l'obertura de negociacions amb els creditors.

ii. El segon, s'ocupa dels acords de refinançament, els quals han de respondre a un pla de viabilitat que permeti la continuïtat professional o empresarial del deutor a curt i mitjà termini.

iii. El tercer és el relatiu als acords extrajudicials de pagament. Després del nomenament del mediador, el deutor amb deutes tributaris o de seguretat social pendents d'ingrés haurà de sol·licitar el seu ajornament o fraccionament si considera que no pot satisfer-les, la tramitació del qual es regirà conforme a la seva normativa específica.

iv. L'últim s'ocupa de les especialitats del concurs consecutiu, sigui a un acord de refinançament, sigui a un acord extrajudicial de pagaments.

- El llibre III s'inclouen les normes de dret internacional privat que fins ara contenia el títol IX de la Llei 22/2003. La raó de la creació d'aquest últim llibre es troba en el Reglament (UE) 2015/848. Existien normes del dret internacional privat de la insolvència, fins ara circumscrites al concurs de creditors, que hauran d'aplicar-se als acords de refinançament i als acords extrajudicials de pagaments, per la qual cosa la coherència sistemàtica exigia aquesta posposició.

ANÀLISI DE TECNOLOGIES CONTRA LA COVID-19. INFORME AEPD

L’AEPD ha realitzat una anàlisi preliminar d’algunes d’aquestes tecnologies, avaluant si suposen una amenaça per a la privacitat o si pel contrari aporten un benefici important en la gestió d’aquesta crisi sanitària mundial.

Geolocalització dels mòbils pels operadors de telecomunicacions

En aquest tipus d’Apps, els operadors de telefonia mòbil proporcionen informació anonimitzada de la ubicació dels seus usuaris, podent facilitar-la als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat si així ho requereixen mitjançant Ordre Judicial. Durant aquest període de crisi, el Gobierno i la Comissió Europea han sol·licitat que els proporcionin aquest tipus d’informació anonimitzada per a veure els moviments de la població (ja vam analitzar aquest tipus d’Apps fa unes setmanes a “Pandèmia i geolocalització”.

Pot suposar una amenaça per a la nostra privacitat? En principi, l’anonimització no representa amenaça si es realitza d’acord amb els principis de la normativa de protecció de dades. Sempre es pot donar algun tipus de bretxa o ciberatac, però això ja succeïa abans de la pandèmia.

I aporta beneficis? Doncsun bon moment en què podria ser útil aquest tipus de tecnologia seria en una manifestació: davant la situació actual, si s’usaren dades anonimitzades de geolocalització per observar els moviments dels usuaris, podrien oferir-se dades d’aglomeracions i poder intervenir i, d’aquesta manera, garantir la no propagació i el control de la epidèmia (es requeriria la possibilitat de què la policia demanés la reidentificació en determinats casos conforme als criteris establerts per les autoritats sanitàries).

Dades de geolocalització per part de xarxes socials

L’ús d’aquestes dades per part de grans proveïdors com Facebook o Google no és només a causa de la pandèmia ja que les adreces IP des de les que accedim a Internet poden ser conegudes per aquests mitjançant galetes en qualsevol moment.

Pot suposar una amenaça per a la nostra privacitat? El seu ús pot suposar una amenaça si es suma amb informació personal derivada de l’activitat als perfils d’usuari o es prenen accions sobre els seus perfils. Les condicions d’ús i les polítiques de privacitat d’aquests serveis no són una base jurídica adequada per a realitzar aquests tractaments.

I aporta beneficis? Les autoritats sanitàries haurien d’avaluar si la informació que poden proporcionar millora l’actual mitjançant els operadors telefònics i sent el Ministeri el que pogués definir les estratègies de prevenció i control en l’aplicació d’aquestes tecnologies; tanmateix, conclou l’AEPD, que l’ús d’aquestes dades no suposa un benefici en la lluita contra el COVID-19.

Aplicacions, webs o chatbots

S’han creat webs, apps i chatbots que realitzen tests de preguntes i respostes, consultes d’informació i inclús registre de cites per a serveis sanitaris.

Poden suposar una amenaça per a la nostra privacitat? Les amenaces que poden suposar aquestes Apps resideixen en la rapidesa amb la que surten al mercat, doncs poden no ser configurades amb les mesures de seguretat adequades per a protegir la tipologia de dades amb la que estem tractant.

I aporten beneficis? Si estan ben configurades i tenen mesures de seguretat adequades poden resultar molt beneficioses ja que apropen la informació i serveis de salut als seus usuaris i descolapsen altres serveis (com el telefònic, per a tots aquells que no saben usar les tecnologies).

Covapps o apps d’informació voluntària de contagis

Són aplicacions d’iniciatives ciutadanes que pretenen fer mapes i estadístiques de propagació del COVID-19 a partir de dades proporcionades voluntàriament pels usuaris.

Poden suposar una amenaça per a la nostra privacitat? Sí, ja que, davant el tractament de dades que realitzen, poden produir conclusions que poden arribar a estigmatitzar determinades zones, com, per exemple, barris amb alt nivell d’infecció o zones tòxiques i utilitzar aquestes dades de manera maliciosa, proporcionant informació falsa o manipulada per a beneficiar o perjudicar al conjunt.

I aporten beneficis? Les conclusions proporcionades per aquestes Apps poden no ser fiables, així que sempre és millor l‘ús de la informació de pàgines i aplicacions oficials.

Contact trace apps

Són aplicacions de seguiment de contactes mitjançant Bluetooth i permeten que es guardin, de forma anonimitzada, les dades de la targeta de la gent amb la que s’ha estat físicament i, si algun d’ells té el virus, informar a través d’aquesta aplicació als contactes amb que també s’hagi estat en els últims dies i les mesures a prendre. Els gegants Google i Apple ja s’han aliat per oferir una solució de seguiment o contact trace usant els seus sistemes iOS i Android.

Poden suposar una amenaça per a la nostra privacitat? El tractament de la informació no només afecta a l‘usuari de l’aplicació sinó també la de tots els tercers amb els que ha estat en contacte, per la qual cosa aquest tractament ha de complir els principis de protecció de dades i, una possible falta de robustesa en els protocols d’encriptació i anominització pot arribar a provocar que s’associïn les dades personals (persones i el seu número de telèfon) i amb això, que una empresa poc ètica utilitzi aquestes dades o que es produeixi un ciberatac.

I aporten beneficis? Per a què l’ús d’aquesta aplicació aporti beneficis és necessari que el 60 % d’una població el realitzi, s’efectuï una declaració responsable de la situació personal d’infecció i cal disposar d’accés a tests. En la situació actual del nostre país, de moment, no sembla que vagi a tenir gaire èxit a curt termini com estratègia global de lluita contra la pandèmia.

Passaports d’Immunitat

Alguns països han considerat l‘ús d’una app que disposi de la informació sobre si la persona ha superat o no el virus, mostrant en una pantalla un codi de colors o un codi QR per a què un vigilant o un sistema de control d’accés pugui deixar passar o no al portador.

Poden suposar una amenaça per a la nostra privacitat? Aquestes aplicacions tracten dades de salut i poden patir ciberatacs, creuaments de dades, incorporació de metadades, lectures remotes o simplement no estar a l’abast de moltes persones que no poden usar telèfons intel·ligents.

I aporten beneficis? Els beneficis d’apps per a certificacions o registres de salut, que els mantingués actualitzats, segurs i interoperables, tindran certa utilitat en àmbits concrets, però estem lluny d’assolir que aquesta aplicació estigui per a la totalitat de la població. En el nostre cas, la manera seria que el sanitari proporcionés a l’usuari un certificat en paper o qualsevol suport de baixa tecnologia per a què el mostrés quan li fos requerit junt amb el seu document d’identitat.

Càmeres Tèrmiques

S’estan usant per a dur a terme la presa de temperatura.

Poden suposar una amenaça per a la nostra privacitat? El seu ús comporta el tractament de dades de salut i biomètriques per la qual cosa el seu ús pot suposar un risc de discriminació, estigmatització i potser difusió pública de dades de salut, el conflicte amb aquelles persones entenent la mesura com una agressió als seus drets i risc de fuites d’informació sensible. Per això, el seu ús ha de dur-se a terme sota una finalitat molt marcada i informada als usuaris. La presa de decisions d’accés o no accés a l’usuari ha de ser mitjançant personal qualificat i seguint les normes de sanitat.

I aporten beneficis? La febre és un dels símptomes clínics més probables associats a un infectat simptomàtic de Covid, però també hi ha infectats asimptomàtics i és un nombre elevat. La utilització d’aquests sistemes podria crear una falsa sensació de seguretat que faciliti el contacte amb persones realment infectades, segons l’AEPD.

L’AEPD conclou que el nostre país es troba en un punt d’inflexió crític, no només degut a la situació de pandèmia, sinó en relació amb el nostre model de drets i llibertats. A més, recorda que la utilització de la tecnologia ha de ser entesa en el marc d’un tractament de dades personals amb un propòsit clarament definit. Quan aquest propòsit és la lluita contra el Coronavirus, el tractament de les tecnologies de la informació s’ha d’implementar junt a una estratègia coherent basada en evidències científiques, avaluant la seva proporcionalitat en relació amb la seva eficàcia, eficiència i tenint en compte de manera objectiva els recursos organitzatius i materials necessaris i, s’ha de ser especialment curós a l’hora de prendre mesures que poden tenir conseqüències irreversibles que poden estar guiades únicament per la urgència, la por o, el que és pitjor, altres interessos.

PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L'IMPOST DE SOCIETATS

No s'altera el termini per a autoliquidar l'impost: pel que continuarà sent de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Com sabem, de l'1 al 25 de juliol de 2020 per a entitats el període impositiu de les quals de 2019 coincideixi amb l'any natural.

La novetat és que si a 25 de juliol de 2020 l'entitat no hagués aprovat comptes –cosa que pot ocórrer sense incomplir cap termini segons el vist en les modificacions mercantils- aquesta declaració es realitzarà amb els “comptes anuals disponibles” que, en cotitzades, seran els comptes auditats i, per a totes les altres, seran els comptes auditats –si és el cas- o els comptes formulats però, si no han estat formulades encara –el que també és possible segons vam veure perquè el termini finalitza l'1 de setembre- amb la comptabilitat portada d'acord amb el Codi de Comerç.
Però, si els comptes aprovats fossin diferents a les utilitzades en la declaració, l'entitat presentarà una nova, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim.

Característiques de la nova autoliquidació:

• Si de la mateixa resulta una quantitat a ingressar major o una quantitat a retornar menor que en la primera, es considera complementària, reportant-se per aquest import interessos de demora des que va acabar el termini de la “normal” –en general des del 25 de juliol-.

• Si resultés menys import a ingressar o més a retornar es considerarà rectificació de la primera però sense els efectes de les autoliquidacions rectificatives –sense meritació d'interessos de demora pel diferencial des de la data de presentació i sense aplicar el procediment establert per a elles dels articles 126 i següents del Reglament d'aplicació dels tributs-.

• En la nova autoliquidació es podran modificar les opcions o exercir les opcions com en qualsevol declaració presentada en termini. Per exemple, encara que en la presentada al juliol no s'hagin compensat bases negatives, sí que es podran compensar en la de novembre i l'Administració no podrà discutir-ho.

• El termini de 6 mesos a partir del qual es reporten interessos de demora, si la quantitat que resulti a retornar per la presentació de l'autoliquidació no s'ha fet efectiva, es comptarà a partir del 30 de novembre de 2020. Per tant, en cas que resulti una quantitat a retornar d'aquesta segona autoliquidació, la meritació d'interessos de demora començarà l'1 de juny de 2021.

• Com a excepció a l'anterior, si en la segona declaració es produeix una rectificació de la primera amb un resultat a retornar perquè es va ingressar efectivament en aquesta primera, els interessos de demora sobre la devolució es reportaran des del primer termini –en general, el 25 de juliol-.

• S'aclareix que tant una com una altra declaració podran ser comprovades per l'Administració.