Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 58 | FEBRER 2021
58
NEWSLETTER

FEBRER 2021

INSCRIU-TE AL WEBINAR "SAPS COM T'AFECTA EL NOU IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS?

Feliu Consultors i la Patronal Metal•lúrgica de la Catalunya Central us convida a participar el proper dimarts 9 de març a les 10.00h al webinar "Saps com t'afecta el nou impost de successions i donacions?"

Objectiu de la sessió:
Analitzarem els aspectes més importants de la reforma de l'impost de successions i donacions, entrada en vigor l'1 de maig de 2020 a Catalunya. També parlarem de com aquesta modificació afecta les herències a partir del maig de 2020.

Si la sessió és del seu interès, posi's en contacte amb nosaltres enviant un correu a comunicacio@feliuconsultors.com

RESUM | RD LLEI 3/2021, DE 3 DE FEBRER, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES PER LA REDUCCIÓ DE LA BRETXA DE GÈNERE EN ELS ÀMBITS DE SEGURETAT SOCIAL

S’ha publicat al boe, el 3 de febrer de 2021, el Reial Ddecret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres mesures en els àmbits de la seguretat social i econòmic, amb la finalitat de beneficiar "fonamentalment" a les persones "en situació vulnerable" i els col•lectius "més afectats" per la pandèmia.

Afectats vulnerables:

- En el cas de les hipoteques, es consideren vulnerables les llars on el pagament dels crèdits hipotecaris i les despeses bàsiques suposin més del 35% dels ingressos.
- Quant als crèdits no hipotecaris, es consideren vulnerables els consumidors que estan a l'atur, els autònoms amb una caiguda de les vendes d'almenys el 40% i les famílies amb ingressos mensuals inferiors a 1.613,53 euros, que és el triple de l'IPREM, l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples.

Ampliació a nou mesos
- El govern espanyol amplia fins a nou mesos el termini d'aplicació de la mesura.
- Les persones interessades a acollir-s'hi poden fer-ho fins a finals de març.
- També s'han aprovat noves moratòries del pagament de crèdits dels sectors del turisme i del transport.
- A més, es reconeix com a malaltia professional per a sanitaris i sociosanitaris la Covid, quan hagi estat contreta a la feina. Això implica que la cobertura per al treballador abastarà tota la vida laboral.

Ingrés Mínim Vital (IMV)
- A partir d'ara, sí que podran rebre l'IMV, per exemple, persones sense llar que viuen en centres o albergs, residents en assentaments o temporers. També persones que van a viure amb familiars.
- A més, s'afegeix un nou concepte d'unitat de convivència independent per a casos de violència masclista, divorci o separació i desnonament o inhabitabilitat.

- El text del nou decret permetrà que ONGs i serveis socials municipals acreditin situacions "excepcionals" en què, per exemple, el domicili real del beneficiari no correspon amb el de l'empadronament o quan diferents unitats familiars sense vincles entre elles conviuen en un mateix espai.

NOU HORARI A FELIU CONSULTORS

Us informem que, a partir de l'1 de març de 2021, el nostre horari serà de dilluns a dijous: de 9h a 13.30h i de 15h a 18.30h i divendres: de 9h a 13.30 i de 15h a 17.30.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT MARÇ-ABRIL

Març 2021

Dia 1:

Declaració censal (opció pagaments fraccionats IS)

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)

Declaració mensual d’IVA 01/21 (Model 303)

Dia 12:

Intrastat febrer 2021

DIA 22:

Decl. recapitulativa operacions intracomunitàries 02/21 (Model 349)
Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 02/21 (Model 111/216)
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 02/21 (Model 115 i 123)

Dia 30:

Declaració mensual d’IVA 02/21 (Model 303)

Dia 31:

Seguretat Social i FLC mensual febrer 2021
Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger (Model 720)


Abril 2021

Dia 1:

Inici sol•licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/04/2021 al 30/06/2021, amb efectes a partir de l’01/07/2021

Inici Declaració Anual Renda 2020 i Patrimoni 2020

Dia 12:

Intrastat març 2021

Retencions IRPF 1T/21 (treballadors, empresaris i professionals) (Model 111/216)

Retencions IRPF/IS 1T/21 (capital immobiliari) (Model 115)

Retencions IRPF/IS 1T/21 (capital mobiliari) (Model 123)

Pagament fraccionat IRPF 1T/21 (Model 130 i 131)

Declaració d’IVA 1T/21 (Model 303)

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 1T/21 (Model 349)

Pagament fraccionat Impost Societats 1P/21 (Model 202)

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 03/21 (Model 349)

Decl. mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 03/21 (Model 111/216)

Decl. mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 03/21 (Model 115 i 123)

Declaració 210. IRNR Impost sobre la Renda de no residents 1T/21

Declaració estades en establiments turístics a
Catalunya – període 1/10 any anterior a 31/03 any en curs (model 950)

Dia 20:

Legalització llibres comptables 2020 Seguretat Social i FLC mensual març 2021

Declaració final canvi base autònoms fins el 30/04/2021 amb efectes 01/07/2021

Declaració mensual d’IVA 03/21 (Model 303)

QUINES MESURES HAN D'ADOPTAR LES ORGANITZACIONS RESPECTE A LA PROTECCIÓ DE DADES DAVANT EL BREXIT?

Les empreses i organitzacions hauran de seguir aquests passos quan transfereixin dades al Regne Unit:

a.Identificar quines activitats de tractament implicaran la transferència de dades personals al Regne Unit.

b.Determinar l'instrument de transferència de dades adequat per a la seva situació.
c.Aplicar l'instrument de transferència de dades triat.

d.Indicar en la seva documentació interna que s'efectuaran transferències al Regne Unit.
e.Actualitzar les seves polítiques de privacitat per a informar els particulars.

D'altra banda, la «finestreta única» ha deixat de ser aplicable al Regne Unit.

Quines repercussions té el no disposar de la ‘finestreta única’ en matèria de protecció de dades davant el BREXIT?

Amb la finestreta única els responsables del tractament situats en el EEE poden secundar-se en una autoritat principal, la qual és la seva interlocutora i amb la qual han de complir les diferents obligacions previstes en el RGPD; d'aquesta manera s'harmonitzen les decisions relatives al tractament transfronterer facilitant els tràmits per a les empreses a la UE.

Amb base a l'acord de cooperació entre la UE i el Regne Unit, la finestreta única desapareix, i els responsables i encarregats de dades establertes al Regne Unit i el tractament de dades del qual se subjecta al RGPD, a partir de l'1 de gener de 2021 han de nomenar un representant en la Unió, de conformitat amb l'art. 27 RGPD.

Aquest representant pot ser contactat per les autoritats supervisores i els interessats sobre qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades personals per a garantir el compliment del RGPD. En absència d'un establiment principal en el territori de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), els responsables o encarregats del tractament no poden beneficiar-se del mecanisme de finestreta única.

Els responsables o els encarregats del tractament només poden beneficiar-se de la finestreta única sempre que tinguin un establiment, oficines de representació, filials o qualsevol altre establiment amb seu física i personal capacitat establert en el EEE. Si no, no podran.

Font: Pyme Legal