Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER | CIRCULAR
NEWSLETTER

CIRCULAR

CONTRACTACIÓ “OUTSOURCING TECHNOLOGIC”

Les petites i mitjanes empreses es veuen cada vegada més necessitades de contractar serveis IT externs, com pot ser el desenvolupament de programes (APPS, funcions web, etc.), serveis de “helpdesk”, integració de sistemes entre empreses col·laboradores o prestadores de serveis (plataformes de comunicació, de reunió digitals, per a compartir informació i documents etc.), mesures de ciberseguretat i de compliment legal com el de protecció de dades personals.

Aquesta contractació permet a l'empresa dotar-se d'una infraestructura correcta i actualitzada a un cost assequible, però requereix l'adopció de precaucions dirigides a evitar els riscos del outsourcing, que en el cas que ens ocupa són principalment: evitar la dependència del proveïdor (preveure el step-in de l'empresa, un pla de migració, etc.), assegurar la concreció objectivada de les prestacions a entregar (Acords de Nivell de Servei –ANS- recollint la descripció del servei amb objectius concrets a aconseguir i les sancions contractuals per incompliment), regulació de la titularitat de desenvolupaments per a evitar perdre els coneixements de l'empresa una vegada finalitzat el contracte.

Estem a la disposició de les empreses per a l'assessorament en aquest àmbit, la revisió dels documents contractuals presentats pels prestadors dels serveis tecnològics i la redacció de contractes d'outsourcing adaptats al cas i negoci de l'empresa.