Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 31 | JULIOL 2018
31
NEWSLETTER

JULIOL 2018

EL TRIBUNAL SUPREM DETERMINA QUE EL PAGAMENT DE LA PLUSVÀLUA NOMÉS ÉS PROCEDENT EN CASOS D'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS URBANS

El Tribunal Suprem, el dia 9 de Juliol de 2018, va emetre la Sentència 1163/2018 que fa referència a l'Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Aquesta sentència conclou que els ajuntaments podran liquidar les plusvàlues (increment de valor dels terrenys) només quan els terrenys hagin patit aquest augment de valor.

En el cas que els contribuents ja hagin abonat els imports de les plusvàlues i desitgin reclamar la devolució, hauran de provar que no hi ha hagut increment de valor del terreny transmès (hagi estat per una venda, cessió, donació, etc. ) Si el contribuent aporta les proves suficients, serà l'Administració, en cas d'estar en desacord, la que hagi de provar que el terreny transmès objecte de la plusvàlua sí que ha augmentat de valor.

Aquesta Sentència deixa oberta la possibilitat d’ instar la devolució de l'IIVTNU i impugnar aquelles liquidacions que van ser calculades partint de bases imposables superiors (el increment de valor del terreny), a l'increment real de l'immoble transmès.

A Feliu Consultors el podem assessorar en aquests temes o qualsevol altra gestió relacionada amb operacions immobiliàries.

INSPECCIONS DE TREBALL DURANT L’ESTIU

Benvolguts clients,
Som coneixedors que durant el que va d’estiu les inspeccions laborals als establiments oberts al públic s’han incrementat considerablement. És habitual que durant l’època estival els inspectors facin controls aleatoris amb l’objectiu de vigilar que les contractacions fetes durant la temporada alta estiguin en regla i detectar els casos en el que hi hagi irregularitats en les contractacions i en els horaris.

A Manresa i rodalies, les inspeccions s’han fet especialment a establiments dedicats a la restauració, per això aconsellem a tots els nostres clients que extremeu les precaucions en relació a la contractació de personal addicional i que, tan mateix, garanteixin el compliment dels horaris establerts en els contractes de treball, així com el compliment del registre horari en el contractes fets per temps parcial.

En cas que el seu establiment sigui objecte d’una inspecció de treball durant aquest estiu, no dubti en contactar-nos. Les nostres oficines estaran obertes durant tot el mes d’agost, en l'horari habitual.

Salutacions cordials i bon estiu.

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018

El 5 juliol del present any han entrat en vigor els nous pressupostos de l'estat pel 2018. Les modificacions més significatives que porten a terme aquests pressupostos són:

1. PERMÍS DE PATERNITAT: s'augmenta el permís de paternitat a 5 setmanes, que en el cas dels treballadors públics no tindran obligació de simultaniejar-les amb el permís de maternitat.
2. IVA: es redueix l'IVA del cinema del 21% al 10%. Els CD o llibres electrònics seguiran suportant un IVA del 21%.
3. SALARIS: hi ha un augment del salari dels funcionaris d'un 1,75% que podria arribar a ser d'un 1,95%. Es començarà a aplicar amb el salari d'agost però amb efectes retroactius a 1 de gener.
4. PENSIONS: es produeix també un augment de les pensions de l'1,5%, i del 3% per les pensions mínimes. Es començarà a aplicar el mes d'agost amb efectes retroactius a 1 de gener.
5. REBAIXA EN L'IRPF: s'augmenta el sostre de tributació dels 12.000 € als 14.000 €, i es milloren les reduccions dels rendiments de treball pels salaris que van dels 14.000 € als 18.000 €. S'estableix una deducció addicional per cònjuge discapacitat de 600 € i una ampliació de 600 € per fill en les famílies nombroses.

Estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

INFORMACIÓ PER A LA PROPERA CAMPANYA DE DECLARACIONS INFORMATIVES

L'Agència Tributària modificarà substancialment la manera en què remet les informacions destinades als contribuents. En la propera campanya de declaracions informatives 2018 (que es presentarà a partir l'1 de gener del 2019) se substituirà el sistema actual de TGVI (transmissió de grans quantitats d'informació) pel nou TGVI On Line, que suposa no només la transmissió de la informació, sinó també la validació d'aquesta, de manera simultània.

Aquesta substitució del sistema actual de TGVI al nou sistema TGVI On Line s'aplicarà de forma progressiva, afectant d'1 de gener de 2019 a les següents declaracions informatives corresponents als models 156, 181, 182, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 291, 345, 346 i 347.

Així, els registres amb errors no seran admesos pels sistemes d'informació de l'AEAT. La majoria d'aquests errors es refereixen a problemes i incidències relacionades amb la identificació fiscal dels contribuents.

Per aquest motiu, es recomana que per evitar problemes i errors en els registres a declarar en la campanya d'informatives 2018 i següents, s'accedeixi al servei d'ajuda en la identificació fiscal disponible a la pàgina web de l'AEAT per aconseguir una correcta identificació dels contribuents que hagin de ser inclosos en les corresponents declaracions informatives. Els errors més comuns són el de la configuració dels cognoms i noms.

Estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.

PENSIÓ DE JUBILACIÓ AMB UNA ACTIVITAT PER COMPTE PROPI

El passat 25 de juliol, la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social va emetre una nota respecte al criteri amb el qual l'INSS permetrà compatibilitzar el 100% de la pensió de jubilació amb una activitat per compte propi.

Aquesta possibilitat, que va sorgir l'octubre de 2017, obliga a tenir un treballador donat d'alta perquè es pugui donar. La Seguretat Social, amb aquesta instrucció tindrà en compte el següent:

• El treballador estarà donat d'alta per l'activitat que dóna lloc a l'alta com a autònom del pensionista. Així doncs, queda clar que ja no s'admetran els empleats de la llar, que fins ara es podien emprar per a aquesta qüestió, especificant-se que no es tiraran enrere les que s'havien admès utilitzant aquesta modalitat.
• Si es contracta un familiar, haurà de ser clar que aquest haurà de ser clarament empleat per compte aliena.
• No podran beneficiar-se de la compatibilitat els familiars col•laboradors del titular de l'activitat.
• La Seguretat Social deixa fora als pensionistes inclosos en el RETA per la seva condició de conseller, administrador, soci o comuner d'una societat, en considerar que no tenen la condició d'empresaris estrictament.

Amb anterioritat a aquesta instrucció, un Jutjat Social va admetre aquesta compatibilitat de pensió al 100% i activitat a un autònom societari, fet que contradiu el darrer punt, però en ser primera instància, s'haurà de veure com evolucionen les sentències d'àmbit superior, amb l'avinentesa que amb aquesta instrucció que ha emès, els criteris són els detallats.

No dubtin en consultar-nos per a qualsevol aclariment o per estudiar el seu cas de forma personalitzada.

NO TANQUEM PER VACANCES

Les nostres oficines estaran obertes en l'horari habitual d'estiu per atendre qualsevol gestió.

De dilluns a dijous, de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00; i els divendres, de 8:00 a 15:00.

DEVOLUCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA DE L'EXERCICI 2017

Si en presentar la declaració de la renda de l'exercici 2017 va obtenir un resultat de devolució a favor seu, sàpiga que l'Agència Tributària disposa de 6 mesos per efectuar la devolució de la renda des que finalitza el termini voluntari de presentació de l'impost. El termini màxim de devolució de l'IRPF de l'exercici 2017 finalitza el dia dos gener del 2019.

En cas que l'Agència Tributària no hagi procedit a temps a la devolució dels impostos que va pagar de més durant l'exercici de 2017, aquesta haurà d'abonar l'import que va sortir a tornar més els interessos de demora, que van ser aprovats al juny d'aquest any en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2018 i que es van fixar en el 3,75%.

Si vol consultar l'estat de la devolució de la declaració, pot dirigir-se a l'apartat de la Renda 2017, on s'ha d'identificar amb el DNI i número de referència. Un cop allà, es podrà accedir a l'apartat 'Estat de la tramitació', on trobareu la informació referent a la declaració. Si apareix el missatge "la seva declaració està sent comprovada", vol dir que en aquests casos, Hisenda està estudiant la informació presentada en la declaració i comprovant totes les dades que hi apareixen. Si apareix el missatge "la seva declaració ha incidències que han de ser contrastades", el web de l'Agència Tributària li permetrà accedir a través del sistema 'Verifica' per a més informació sobre les dades que han originat els possibles errors.