Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER | CIRCULAR
NEWSLETTER

CIRCULAR

VAGA FEMINISTA PREVISTA PEL 8 DE MARÇ

Estimats Clients,

A efectes de donar informació referida a la vaga feminista pel pròxim dia 8 de març de 2019 convocada per diversos sindicats, els fem saber el següent:

• Convocatòria: La vaga ha estat convocada per 3 sindicats diferents. Per una banda trobem els dos sindicats majoritaris: CCOO i UGT i per altra CGT. Tots tres sindicats han fet convocatòria de la següent manera:
- UGT ha convocat com a mínim 2 hores de parada per cada torn de treball o acollir-se a una vaga general de 24 hores.
- CCOO per altra banda convoca una vaga parcial, basada a fer parada de 2 hores per cada torn de treball.
- Finalment CGT (Confederació General del Treball) ha convocat directament una vaga general de 24 hores.
Per tant, tots els treballadors que facin ús del seu dret a vaga recollit en l'art. 4 de l'Estatut dels treballadors es podran adherir a les diferents modalitats de convocatòria.

• Exercici del dret a vaga: L'empresari i qualsevol treballador que s'aculli a l'exercici de vaga haurà de tenir present les següents qüestions:
- No és necessari que els treballadors manifestin prèviament la voluntat d'acollir-se a la vaga.
- El dret de sumar-s'hi o no, és individual de cada treballador, i s'ha de respectar.
- Està prohibit contractar treballadors externs per substituir els treballadors que s'acullin al seu dret de vaga mentre duri la mateixa.
- Ni empresa ni treballador cotitzaran a la Seguretat Social per cap concepte mentre s'estigui de vaga per tant en el cas del treballador no es veurà reflectit el dia en la seva vida laboral i anirà en detriment de les possibles prestacions.
- El treballador que s'aculli a la vaga, se li descomptarà l'equivalent a 1,4 dies de la seva retribució, és a dir per tots els conceptes de la seva nòmina i afectant proporcionalment a les pagues extraordinàries que puguin meritar segons la proporció de vaga que realitzin.

Així doncs, per poder fer els tràmits corresponents de comunicació a la Seguretat Social agrairíem que un cop quedin acreditats els treballadors que s'adhereixin a la vaga, l'empresa ens ho comuniqui amb la màxima brevetat possible.

Departament Laboral