Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER | CIRCULAR
NEWSLETTER

CIRCULAR

AVÍS DE NOVETATS LEGISLATIVES

Estimats Clients,

Tenint en compte disposició les diferents novetats legislatives que s'han produït en els darrers dies, us informem d'aquelles que tindran efectes pròximament, a causa de l'aprovació dels nous decrets RD Llei de 6/2019 d'1 de març i RD Llei 8/2019 de 8 de març:

1. S'amplia el permís de paternitat a 16 setmanes: a partir de l'1 d'abril de 2019, aquest permís passa a ser de 8 setmanes tot i que s'incrementarà progressivament a 12 per l'any 2020 i de 16 setmanes, igual que el permís de maternitat, el 2021.
2. Obligatorietat dels plans d'igualtat a les empreses: les empreses de 50 o més treballadors queden obligades a establir un pla d'igualtat. Aquesta aplicació no s'ha de fer de forma imminent sinó que s'estableixen els següents terminis:
• Les empreses de més de 150 a 250 treballadors tindran 1 any per complir amb la norma.
• Les empreses de més de 100 a 150 treballadors tindran 2 anys per complir amb la norma.
• Les empreses de 50 a 100 treballadors tindran 3 anys per complir amb la norma.
3. Registre salarial: les empreses hauran d'elaborar un registre amb l'objectiu de tenir un control de les percepcions salarials i extrasalarials dels treballadors per categories i grups professionals dividits per raó de sexe, en el sentit d'evitar discriminació entre aquests dos col•lectius.

Per últim, les novetats més recents i que van ser aprovades pel RD Llei 8/2019 de 8 de març, són:

1. Registre de la jornada de treball: A partir del 12 de maig de 2019, hi haurà l'obligació per part de l'empresa de crear un registre de la jornada laboral dels treballadors, que haurà d'estar a disposició si fos el cas, d'aquests mateixos o els representants dels treballadors i la Inspecció de Treball.
Mitjançant negociació col•lectiva o acord d'empresa o bé per decisió de l'empresari amb prèvia consulta als representants dels treballadors s'organitzarà i documentarà aquest registre.
El registre s'haurà de conservar durant quatre anys i el fet de no crear-lo pot suposar una multa entre 600 i 6250 euros.
2. Modificació del subsidi de majors de 52 anys: S'ha rebaixat l'edat per obtenir el subsidi d'atur de 55 anys a 52 anys.
3. Bonificació per la contractació de persones aturades de llarga durada: Les empreses que contractin de forma indefinida a persones que estiguin a l'atur com a mínim 12 mesos tindran una bonificació en la seva quota empresarial de la Seguretat Social.
4. Bonificació per contractes fixes- discontinus: Les empreses que es dediquin a les activitats de turisme així com el comerç i l'hostaleria que generin activitat els mesos de febrer, març i novembre de cada any o mantinguin l'ocupació en aquests mesos amb contractes fixes- discontinus, podran bonificar-se un 50% de la quota empresarial per contingències comunes dels mesos esmentats.

Estarem atents i a la seva disposició per la realització de qualsevol consulta o tràmit al respecte.

Departament Laboral