Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER | DECLARACIÓ RENDA I PATRIMONI 2018
NEWSLETTER

DECLARACIÓ RENDA I PATRIMONI 2018

DECLARACIÓ RENDA I PATRIMONI 2018

Benvolgut client,
El període per presentar la Declaració de Renda i Patrimoni de l'exercici 2018 va començar el passat 2 d'abril i dura fins al dia 26 de juny amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària, i s'allarga fins al dia 1 de juliol si el resultat és a retornar o si és a ingressar però no s'utilitza com a forma de pagament la domiciliació bancària.
Així doncs, a partir del 2 d'abril ja es poden sol·licitar les dades de l'esborrany de la renda i començar a realitzar presentació de la declaració.
Continuen els límits per a no presentació de la declaració per a contribuents amb salaris inferiors a 22 mil euros bruts anuals, sempre que siguin del mateix pagador o bé, si provenen de diversos pagadors la suma de l'ingressat per part del 2n i els restants no excedeixi de 1.500 euros a l'any.
Recordem que la no obligació de presentació de la declaració no vol dir que no sigui convenient fer-la, ja que pot sortir a retornar.
Val dir que la present campanya ja avança part de les novetats de la reforma fiscal que serà plenament vigent en 2019. Com a novetat pels autònoms, per aquells que realitzin la seva activitat al seu domicili, hi ha la possibilitat de poder deduir-se, amb uns límits, les despeses per subministraments i altres de l'habitatge. També s'han modificat les deduccions per a famílies nombroses o per aquells que tinguin descendents o ascendents amb alguna discapacitat, entre altres novetats.
Els adjuntem al present e-mail, carta amb el llistat de documentació necessària i quedem a la seva disposició per a assessorar-lo en la corresponent declaració.
Es poden posar en contacte a través del correu electrònic info@feliuconsultors.com o al telèfon 93.875.35.20.