Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER | CIRCULAR
NEWSLETTER

CIRCULAR

EL GOVERN DE LA GENERALITAT HA APROVAT UN DECRET LLEI QUE LIMITA EL PREU DEL LLOGUER DELS HABITATGES

Benvolguts clients,

Des de Feliu Consultors us volem informar que el Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret Llei per contenir els preus del lloguer als barris o ciutats amb falta acreditada d'habitatge. Per poder aplicar aquesta norma, les entitats competents (Ajuntaments o el departament del Govern de la Generalitat competent d'habitatge) han de declarar que la ciutat, municipi o alguns barris són àrees amb escassa oferta d'habitatge assequible.

En aquestes zones on s'apliqui la limitació de rendes, el cost del lloguer haurà de complir uns requisits:

a) En general, no podrà superar un 10% el de l'Índex de referència de Preus de Lloguer (els quals s'hauran de consultar, tenint presents paràmetres com el municipi, superfície, planta, any de construcció, estat de conservació, si compta amb ascensor, pàrquing o mobles, certificat d'eficiència energètica...).
b) Els aspectes exclosos del sistema d'índex que donen més valor a l'habitatge, com si compten amb piscina, jardí..., preveu que aquest índex es pugui incrementar addicionalment en un 5%, però s'haurà de justificar al mateix contracte.
c) Els habitatges de nova construcció o rehabilitats completament es podran llogar per un import un 20% superior a aquest índex, durant els cinc anys posteriors a la finalització de les obres.

Els pisos que ja es trobaven arrendats mantenen les condicions anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Decret, encara que canviï el llogater. Tampoc s'aplicarà aquesta limitació als pisos de més de 150 m².

Aquesta norma és plenament vigent a partir de la data de la seva aprovació (21 de maig de 2019), però encara s'ha de votar pel Parlament en un termini màxim de 30 dies.

D'altra banda, el Consell executiu també ha començat a tramitar la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei d'arrendament de finques urbanes, impulsat pel Departament de Justícia, que a part de la limitació dels preus aprovats pel decret llei, preveu ampliar la regulació de la resta d'aspectes relacionats amb el lloguer d'habitatges (com ampliar la durada mínima d'aquests contractes, que serà de sis o deu anys, impedir que s'hagin d'avançar més de tres mensualitats per llogar un pis, obligar que s'hagi de documentar amb fotografies o vídeos l'estat dels pisos, etc.).

Si teniu algun dubte o voleu efectuar alguna consulta sobre aquest tema, podeu contactar amb els diferents professionals de FELIU CONSULTORS que estan a la seva disposició per poder-los assessorar.