Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 40 | MAIG 2019
40
NEWSLETTER

MAIG 2019

JORNADA NOUS REPTES DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

El pròxim 6 de juny es realitzarà la Jornada “Nous Reptes de les Comunitats de Propietaris”, organitzada per IMMOFELIU i Feliu Consultors, amb la col•laboració de Global Office, Serrat Tort Arquitectes i COVISA.

La jornada, adreçada a totes les comunitats de veïns de la ciutat, tractarà temes d’interès tals com: el cotxe elèctric i les comunitats de veïns, la gravació amb videoporter i les seves implicacions amb la nova normativa de protecció de dades, la importància d’un bon manteniment dels immobles, entre d’altres.

Està previst que la jornada inici el dijous a les 19.10 h, i que al finalitzar les ponències s’obri un torn de preguntes, en el qual els assistents puguin resoldre els dubtes i inquietuds en relació als temes comentats o d’altres d’interès per a les comunitats de propietaris.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden gestionar escrivint a l’adreça comunicacio@feliuconsultors.com.

FELIU CONSULTORS PARTICIPA DEL CICLE XERRADES I TALLERS DE L’AULA MÉMORA

El departament jurídic de Feliu Consultors participarà el pròxim 25 de juny en el cicle de Xerrades i Tallers organitzat per Mémora, amb una ponència sobre Planificació Hereditària.

La ponència pretén explicar la importància de la Planificació Hereditària per expressar i plasmar la voluntat del testador, evitar conflictes entre els hereus i optimitzar els costos fiscals de la transmissió.

El cicle de Xerrades i Tallers organitzats a l’Aula Mémora a Manresa estan adreçats a la població en general, i el seu objectiu és parlar sobre el procés final de la vida, promoure eines que permetin afrontar el procés de dol i també potenciar l’envelliment saludable.

La jornada iniciarà a les 17.h i la invitació està oberta al públic. Es prega confirmació al 93 875 39 13.

RECORDATORI SOBRE EL REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL

El passat 12 de maig de 2019 va entrar en vigor l'obligatorietat de registrar diàriament la jornada de treball dels treballadors, amb les seves corresponents hores d'entrada i de sortida.

Des del departament Laboral de Feliu Consultors, us volem recordar que estem a la vostra disposició per estudiar i aconsellar-vos respecte del sistema que estigueu utilitzant o penseu implantar, per tal de valorar si compleix els mínims exigits per la legislació i si garanteix tots els drets dels vostres treballadors i si hi ha alguna excepció dintre de la vostra plantilla, així com les peculiaritats que pugui tenir la vostra empresa o part de la mateixa per poder fer efectiu el compliment.

També, lògicament, si no esteu complint amb l'obligació legal, restem a la vostra disposició per poder encarar conjuntament aquest assumpte i donar-hi la màxima urgència per tal d'assegurar el compliment de la normativa i evitar així les sancions que porta incorporades aquesta normativa.

EL GOVERN DE LA GENERALITAT HA APROVAT UN DECRET LLEI QUE LIMITA EL PREU DEL LLOGUER DELS HABITATGES

El Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret Llei per contenir els preus del lloguer als barris o ciutats amb falta acreditada d'habitatge. Per poder aplicar aquesta norma, les entitats competents (Ajuntaments o el departament del Govern de la Generalitat competent d'habitatge) han de declarar que la ciutat, municipi o alguns barris són àrees amb escassa oferta d'habitatge assequible.

En aquestes zones on s'apliqui la limitació de rendes, el cost del lloguer haurà de complir uns requisits:

a) En general, no podrà superar un 10% el de l'Índex de referència de Preus de Lloguer (els quals s'hauran de consultar, tenint presents paràmetres com el municipi, superfície, planta, any de construcció, estat de conservació, si compta amb ascensor, pàrquing o mobles, certificat d'eficiència energètica...).
b) Els aspectes exclosos del sistema d'índex que donen més valor a l'habitatge, com si compten amb piscina, jardí..., preveu que aquest índex es pugui incrementar addicionalment en un 5%, però s'haurà de justificar al mateix contracte.
c) Els habitatges de nova construcció o rehabilitats completament es podran llogar per un import un 20% superior a aquest índex, durant els cinc anys posteriors a la finalització de les obres.

Els pisos que ja es trobaven arrendats mantenen les condicions anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Decret, encara que canviï el llogater. Tampoc s'aplicarà aquesta limitació als pisos de més de 150 m².

Aquesta norma és plenament vigent a partir de la data de la seva aprovació (21 de maig de 2019), però encara s'ha de votar pel Parlament en un termini màxim de 30 dies.

D'altra banda, el Consell executiu també ha començat a tramitar la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei d'arrendament de finques urbanes, impulsat pel Departament de Justícia, que a part de la limitació dels preus aprovats pel decret llei, preveu ampliar la regulació de la resta d'aspectes relacionats amb el lloguer d'habitatges (com ampliar la durada mínima d'aquests contractes, que serà de sis o deu anys, impedir que s'hagin d'avançar més de tres mensualitats per llogar un pis, obligar que s'hagi de documentar amb fotografies o vídeos l'estat dels pisos, etc.).

Si teniu algun dubte o voleu efectuar alguna consulta sobre aquest tema, podeu contactar amb els diferents professionals de FELIU CONSULTORS que estan a la seva disposició per poder-los assessorar.

CONCESSIÓ D'AJUTS PER ADQUIRIR VEHICLES D'ENERGIES ALTERNATIVES

S'ha fet pública la resolució 1323/2019 sobre la convocatòria de concessió d'ajuts tant per adquirir vehicles d'energies alternatives com per implantar infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.

Un dels subjectes beneficiaris poden ser les comunitats de propietaris, que se'n poden gaudir sempre que compleixin una sèrie de requisits, entre ells:

- Que l'actuació objecte de l'ajut estigui ubicada a Catalunya.
- El termini de presentació de sol•licituds va començar l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC, és a dir, el 15 de maig i finalitzarà quan s'esgoti el pressupost disponible per cada actuació, o com a màxim fins al 31 de desembre de 2019.
- Per la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics s'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria i per comunitats de propietaris l'ajuda serà del 40% del cost subvencionable (Segons RD 72/2019. Annex III).
- Qualsevol inversió que es vulgui justificar com a cost subvencionable ha d'efectuar-se amb posterioritat a la data del registre de la sol•licitud
- El termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció una vegada notificada la concessió és de 12 mesos i s'haurà de justificar que s'ha fet la inversió davant l'ICAEN (Institut Català d'Energia)

Des de Feliu Consultors podem assessorar a les comunitats de propietaris en cas que estiguin interessades en sol·licitar la subvenció.