Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER 43 | SETEMBRE 2019
43
NEWSLETTER

SETEMBRE 2019

JORNADA:" LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS." NOVETATS I IMPLICACIONS MÉS RELLEVANTS

El passat 25 de setembre, Feliu Consultors, conjuntament amb la Patronal Metal•lúrgica de la Catalunya Central i Pons IP, van organitzar la Jornada: «Llei de secrets empresarials». La sessió es va dur a terme a les instal•lacions de la Patronal a Manresa.

L'objectiu de l'acte va ser, la importància de la Llei de Secrets Empresarials que va entrar en vigor, el 13 de març de 2019 i que implica la incorporació de la Directiva europea 2016/943 a l'ordenament jurídic espanyol, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets industrials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il•lícites. I també, els canvis i implicacions de la nova Llei de Marques que va entrar en vigor el passat 14 de gener i que ha suposat la incorporació de la Directiva (UE) 2015/2436 a l'ordenament jurídic.

La benvinguda de la jornada la va dur a terme el Sr. Xavier Perramon, President de la Patronal Metal•lúrgica de la Catalunya Central. Tot seguit, la Sra. Montserrat Feliu, Sòcia-Directora de FELIU CONSULTORS, va presentar una introducció dels intangibles, les diferències del Know-How i la importància de crear valor afegit dins l'empresa. Per últim, la Sra. Nuria Marcos, Directora general de PONS IP, va exposar les diferències del que hem de considerar secret i del que no, quines persones tindran accés aquesta informació, i la importància de prendre mesures raonables i sobretot, revisar la legalitat perquè tot estigui ben especificat.

La jornada va concloure amb una ronda de preguntes i dubtes per part del públic assistent.

NOU INSTAGRAM: IMMOFELIU

Feliu Consultors, s'uneix a la nova xarxa social, com a representant del departament d'Administració i gestió de finques, IMMOFELIU.

L'objectiu és mantenir informats als clients de tots els immobles, locals, terrenys que tinguem en venda o lloguer.

ENTRADA EN VIGOR DE LA NOVA NORMATIVA PSD2

• Què és la PSD2?

El passat 14 de setembre va entrar en vigor la nova normativa PSD2 responsable d'incrementar i fortificar les nostres transaccions bancàries que realitzem mitjançant internet o bé en altres tipus d'operacions bancàries.

La normativa PSD2 ofereix una doble autenticació per a realitzar transaccions bancàries i compres per internet i que té com a objectiu reduir al màxim possible els casos de frau, usurpació d'identitat i transaccions bancàries no autoritzades.

• Metodologia de funcionament de la PSD2:

Quan operem per internet i realitzem alguna transacció, l'entitat sol·licitarà un element extra per tal d'autenticar-nos i poder realitzar la transacció. Algunes entitats faran servir el sistema d'enviar un codi per SMS o bé, en lloc d'enviar un codi per SMS ho faran enviant el codi directament a la nostra app del banc.
És probable que en un futur, el sistema de validació per codi per SMS, es substitueixi per sistemes d'autenticació biomètrica (empremtes dactilars, etc.), ja que així s'assegura molt més una autenticació més fi de digne de l'usuari final.

• Compres per internet:

En un món cada cop més interconnectat en el que vivim, les compres per internet són cada cop més freqüents en el nostre dia a dia. El sistema de doble autenticació del PSD2 també engloba les compres que fem a internet. En aquest cas només serà necessari en compres superiors als 30 €, o bé s'hagin acumulat més de 100 € o bé s'hagin realitzat 5 operacions seguides.

Els anomenats ecommerce o botigues virtuals, hauran d'adaptar-se a aquesta nova normativa en futur no molt llunyà. Avui en dia, són pocs els ecommerce els que disposen d'una correcta implementació del sistema PSD2. De fet, l'única empresa que ha posat en marxa el sistema del PSD2 abans del passat 14 de setembre, ha estat Amazon.

• Compres en botigues físiques:

Hi haurà canvis en la manera que tenim de comprar habitualment? Doncs sí: només s'exigirà la doble autenticació en compres superiors als 50 € a no ser que s'hagin acumulat compres anteriors per valor de més de 150 € o bé s'hagin realitzat 5 transaccions sense doble autenticació.

• I si perdo la targeta de crèdit?

Fins ara si algú ens robava la targeta de crèdit i la feia servir usurpant la nostra identitat, els primers 150 € anaven a càrrec del titular de la targeta. A partir de la implementació de la PSD2, la xifra serà de 50 €.

• Hi ha alguna garantia addicional pel consumidor?

Sí, com a consumidors tenim dret que ens tornin els diners si una operació de pagament autoritzada no especifica l'import de l'operació o aquest import supera la pauta de pagaments habitual.

• Conclusions finals:

El sistema PSD2 persegueix assegurar les nostres transaccions bancàries, sigui en botigues físiques o bé per internet, sistemes de pagament, etc. i busca evitar el frau de les nostres dades bancàries en l'ús telemàtic financer.

És responsabilitat també de les empreses que adeqüin les seves infraestructures i sistemes per tal d'adaptar-se a la nova normativa i poder oferir als seus clients finals una millor seguretat en les seves transaccions.


COMUNITATS DE PROPIETARIS I VÍDEO-VIGILÀNCIA

- Podem posar càmeres de vídeo-vigilància?

La vídeo-vigilància de les comunitats de propietaris és un tractament de dades personals (imatges) que està legitimat per l'interès de la mateixa comunitat quan vol garantir la seguretat dels veïns, béns i instal•lacions que la conformen. Això ens porta al fet que la finalitat de la instal•lació de les càmeres de vídeo ha de ser limitada únicament a la seguretat, no podem utilitzar les càmeres per a una altra finalitat.

- On hem d'instal•lar les càmeres?

Les càmeres de vigilància només podran col•locar-se de manera que es gravin els espais privats de la comunitat, ja que gravar la via pública és una acció limitada a les forces i cossos de seguretat; no obstant això, quan hagi de gravar-se l'entrada de la comunitat, està permès gravar la via pública en la mesura que sigui necessari i proporcional a la finalitat perseguida, i sempre la franja més mínima de l'accés a l'immoble.
La instal•lació de les càmeres comporta automàticament la col•locació a un lloc visible del cartell informatiu de vídeo vigilància, complint els requisits mínims d'informació que marca la normativa. Aquest cartell indica que s'accedeix a una zona vídeo vigilada, i ha d'estar en un lloc visible en els diferents accessos, com la consergeria, porteria, recepció o tauler d'anuncis.
El cartell haurà de contenir de forma clara l'existència del tractament, la identitat del responsable, la possibilitat d'exercitar els drets de l'article 15 a 22 del RGPD (accés, cancel•lació, oposició, limitació, etc.), període de conservació de les imatges (30 dies) i la referència d'on pot obtenir-se més informació sobre el tractament de les dades personals.

- Com aprovem l'ús de la vídeo vigilància?

Per a poder instal•lar les càmeres de vídeo vigilància es requereix que hi hagi una aprovació per part dels propietaris que comporti que 3/5 parts de les quotes votin a favor (article 17.3 Llei Propietat Horitzontal). Es té 3 mesos per a impugnar l'acord i el propietari, per a poder votar, ha d'estar al corrent en el pagament de la totalitat dels deutes vençuts amb la comunitat o procedir prèviament a la consignació judicial d'aquestes.

- Quina responsabilitat té la comunitat?

La comunitat de propietaris serà la responsable del tractament de les imatges pel que el compliment de la normativa de protecció de dades és la seva responsabilitat.
En el cas que contracti un servei de vídeo vigilància, aquesta empresa tindrà el paper d'encarregat del tractament, amb qui haurà de signar el corresponent contracte per encàrrec del tractament, seguint les directrius del RGPD i LOPDGDD.

- Qui pot accedir a les imatges?

L'accés a les imatges es realitzarà només per persones autoritzades per la pròpia comunitat, és per això que els propietaris i/o veïns, si no obtenen autorització prèvia no poden accedir a les imatges de les càmeres de vídeo vigilància.
Perquè la seguretat sigui adequada, és necessari que l'accés a les imatges es realitzi mitjançant un codi d'usuari i una contrasenya per a accedir al sistema que les conté, per exemple, o usar altres mitjans d'identificació i autenticació que garanteixin la identificació inequívoca de la persona i que només la conegui aquesta. Aquestes claus d'accés han de ser canviades de forma regular.

- Quant temps han de conservar-se les imatges?

Les imatges s'han de conservar durant un termini màxim d'un mes des de la seva captació.
Una vegada passat aquest termini les imatges seran cancel•lades, excepte en aquells supòsits en què s'hagin de conservar per a acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal•lacions. En aquest cas, se cediran als cossos i forces de seguretat quan fossin sol•licitades de forma fefaent per l'autoritat. Aquesta sol•licitud es conservarà per a acreditar la seva cessió.
En el cas que hi hagi un accident, aquestes imatges poden ser cedides a la companyia d'assegurances.
Els destinataris i el temps de conservació, forma part de la informació que juntament amb la qual hi ha en els cartells informatius, ha d'estar disponible en la porteria, tauler d'anuncis o consergeria.

- Es pot instal•lar una càmera en una plaça de pàrquing?

Per a col•locar càmeres en el pàrquing que abasti la vigilància de tot l'aparcament, en ser zona comuna haurà d'explicar-se amb la votació per la Junta i aconseguir el quorum necessari establert per la LPH.
Ara bé, si un veí vol instal•lar una càmera en la seva plaça privada de pàrquing, podrà posar-la seguint aquests punts:

- les imatges captades per les càmeres es limitaran exclusivament a la seva plaça d'aparcament.
- pot gravar una franja, la més mínima possible, de les zones comunes quan no sigui possible evitar la captació d'aquesta franja.
- podrà fer-ho prèvia autorització de la Junta de Propietaris que haurà de constar en les actes corresponents.
Aquest propietari serà el responsable del tractament d'aquesta cambra i haurà de complir amb la normativa de protecció de dades.

- S'aplica la protecció de dades als espiells digitals i vídeo porters?
En tots dos casos si la seva funció és identificar a la persona que ha cridat al timbre, no li aplica la protecció de dades posat que són d'ús domèstic i s'excepciona. Però si qualsevol d'aquests dos sistemes permet la reproducció o enregistrament d'imatges, llavors sí que se'ls aplicarà la protecció de dades.

- I, què passa amb les càmeres instal•lades que en veritat no graven?

En cas de tenir càmeres simulades, no existeix tractament de dades personals i per tant la normativa del RGPD i LOPDGDD no serà aplicable, atès que aquestes càmeres manquen dels elements tècnics per a funcionar.
No obstant això, si es tracta de càmeres reals que estan desactivades, però que poden sense esforços excessius tornar a funcionar, si s'haurà d'aplicar la normativa de protecció de dades.

XERRADA:"HERÈNCIES I TESTAMENTS" A L'ESPAI LA CAIXA, MANRESA

El passat 18 de setembre es va organitzar a l'Espai la Caixa a Manresa, la xerrada "Herències i Testaments." A càrrec de Belen Lao i Ingrid Massanés, advocades de Feliu Consultors.

La ponència tenia com a objectiu, parlar sobre el procés final de la vida, promoure eines que permetin afrontar el procés de dol i també potenciar l'envelliment saludable.

Les advocades van donar inici a la jornada parlant de temes com els testaments, pactes successoris, tributacions i la importància de fer una bona planificació hereditària, per així, evitar possibles conflictes entre els hereus i optimitzar els costos fiscals de la transmissió.

Per acabar l'acte, es va realitzar un torn obert de preguntes perquè els assistents demanessin tots aquells dubtes sorgits durant la xerrada.