Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
SERVEIS
NEWSLETTER

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DECLARA NUL EL CÀLCUL DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

Ahir, 26 de novembre de 2021, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el mètode objectiu de determinació de la base imposable del Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa...

Llegir més

HE D’ACCEPTAR UNA HERÈNCIA. HO FAIG A BENEFICI D’INVENTARI O PURA I SIMPLEMENT?

L’acceptació d’una herència a Catalunya es regula als arts. 461-14 a 461-24 del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya essent possible l’acceptació pura i simplement o bé a benefici...

Llegir més

IRPF: NOU CRITERI D’IMPUTACIÓ DE DESPESES DEDUÏBLES PER ALS IMMOBLES LLOGATS ADQUIRITS PER HERÈNCIA O DONACIÓ

El passat 15 de Setembre el Tribunal Suprem va resoldre en favor d’aquells contribuents que tenen immobles arrendats i que han sigut adquirits per herència o donació. A partir d’ara, tots els...

Llegir més