Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
SERVEIS
NEWSLETTER

APROVADA LA PRÒRROGA DELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ (ERTO) FINS AL 31 DE GENER DE 2021

Mitjançant el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, es prorroga l'aplicació de les mesures excepcionals per a fer front a l'impacte econòmic i...

Llegir més

MODIFICACIONS EN L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

Tal com ja us vàrem informar en la passada Newsletter del mes d'abril, a través de la "Llei de Mesures Fiscals, Financeres, Administratives i del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya" es va...

Llegir més

ASSIGNACIÓ DEL NÚMERO D'IDENTITAT D'ESTRANGER (NIE) I ALTRES TRÀMITS D'ESTRANGERIA

Avui dia, moltes persones comunitàries o estrangeres que, pels seus interessos econòmics, professionals o personals, necessiten efectuar determinades operacions a Espanya, necessiten tenir assignat...

Llegir més